MDrivenWiki
Log in

Reading list

From MDrivenWiki
Revision as of 09:05, 9 November 2019 by Hans (talk | contribs) (Created page with "Teori: Klass/Instans, Vad är attribut Ö1 skapa klass med attribut Ö2 Skapa instans av klass i debugger Ö2 Vilka typer attribut finns Ö3 vad är en blob Ö4 skapa en attri...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Teori: Klass/Instans, Vad är attribut Ö1 skapa klass med attribut Ö2 Skapa instans av klass i debugger Ö2 Vilka typer attribut finns Ö3 vad är en blob Ö4 skapa en attribut som har en bild

Teori: Vad är persistens/transient, Ö1 Skapa objekt - spara , starta om Ö1

Teori: Vad är en relation Vad händer i relation, Vad händer när man assignar om en relationsände, Kardinalitet

Teori: Hur tar man bort ett objekt, vad händer med relationer Teori: delete vs businessdelete(delete constraints inte implat i tk!!!) Teori: Många till många, Associations klass

Teori: Vad är Aggregation, Hur påverkar det lifetime

Teori: relation till sig själv

Teori: Vad är arv

Teori: Vad är tagged value

Teori: Code comment

Teori: Vad är nullable, vad är null

Teori Vad defaultstring representation, vad är OCL Teori: allinstances, select, collect, groupby, orderby Teori intersection, difference, union

Teori: Vad är derived Attribute

Teori: Vad är Derived association, isNavigable

Teori Delayed Fetch

Teori DefaultDBValue

Teori: StateMaskin och Triggers

Teori: StateMaskin och Guards

Teori: Vad är diagram, vad är Package, vad kan man ha på diagram, kommentarer, andra diagram

Teori: Vad är modellvalidering - vad kan bli fel - vilka typer av fel upptäcks

Teori: hitta i modellen

Teori: Databas vs modell, vad händer när vi ändrar modellen, evolve Teori: Former names Teori: byta typ på ett attribut, nytt parallellt, flytta data, droppa gammalt

Teori: Vad är en Vy, hur skiljer sig detta från modell Teori: Vad är en Action - hur öppnar jag en vy, Vad är en rootad vs orotad vy? Teori: Vad är Action language? Vad innebär sidoeffekter? Teori: global vs class vs viewmodel actions Teori: opt-out action Teori: readonly och visible uttryck

Teori: Vad är metoder Teori: Vad kan jag göra i en vy; griddar, comboboxar Teori: MasterDetail Teori: Variabler - vCurrent Teori: Validering Terori: Constraints på klasser, opt out constraints

Teori: used by cross reference Teori: Skillnad på modal vy vs vanlig Teori: Initiera vy och Hämta resultat från modal vy

Teori: seekers, ocl-ps, vSeekerResult, sök som kombinerar flera kritererier, sök ger alternativa sök villkor Teori: Vymodell är mer än Display. DeepClone, transform/DuckType Teori: Rapport; word, excel, powerpoint, html, xml Teori: serverside, async,serialiserat Teori : autforms Teori: ui first, andra sätt att bygga vymodeller Teori: debugger Teori : oclsingleton Teori: Logga in, authentication , vs authorisation Teori: accessgroups Teori: Exponera rest, konsumera rest Teori: ui override Teori: style, och style expression

Teori: mvc vs angular Teori: /debug för att se information Teori: mdrivenserver , klient synkronisering, slav server, history server Teori: mdriven framework, köra mot mdrivenserver Teori: versioned Teori: codedress Teori: persistence mapping, child, parent Teori: reverse engineering Teori: Filformat, 1 zip eller flera små , diff med GIT och SVN