Reading list

Teori: Klass/Instans, Vad är attribut Ö1 skapa klass med attribut Ö2 Skapa instans av klass i debugger Ö2 Vilka typer attribut finns Ö3 vad är en blob Ö4 skapa en attribut som har en bild

Teori: Vad är persistens/transient, Ö1 Skapa objekt - spara , starta om Ö1

Teori: Vad är en relation Vad händer i relation, Vad händer när man assignar om en relationsände, Kardinalitet

Teori: Hur tar man bort ett objekt, vad händer med relationer

Teori: delete (delete constraints, delete warnings inte implat i tk!!!)

Teori: Många till många, Associations klass

Teori: Vad är Aggregation, Hur påverkar det lifetime

Teori: relation till sig själv

Teori: Vad är arv

Teori: Vad är tagged value

Teori: Code comment

Teori: Vad är nullable, vad är null

Teori Vad defaultstring representation, vad är OCL

Teori: allinstances, select, collect, groupby, orderby

Teori intersection, difference, union

Teori: Vad är derived Attribute

Teori: Vad är Derived association, isNavigable

Teori Delayed Fetch

Teori DefaultDBValue

Teori: StateMaskin och Triggers

Teori: StateMaskin och Guards

Teori: Vad är diagram, vad är Package, vad kan man ha på diagram, kommentarer, andra diagram

Teori: Vad är modellvalidering - vad kan bli fel - vilka typer av fel upptäcks

Teori: hitta i modellen

Teori: Databas vs modell, vad händer när vi ändrar modellen, evolve

Teori: Former names

Teori: byta typ på ett attribut, nytt parallellt, flytta data, droppa gammalt

Teori: Vad är en Vy, hur skiljer sig detta från modell

Teori: Vad är en Action - hur öppnar jag en vy, Vad är en rootad vs orotad vy?

Teori: Vad är Action language? Vad innebär sidoeffekter?

Teori: global vs class vs viewmodel actions

Teori: opt-out action

Teori: readonly och visible uttryck

Teori: Vad är metoder

Teori: Vad kan jag göra i en vy; griddar, comboboxar

Teori: MasterDetail

Teori: Variabler - vCurrent

Teori: Validering

Terori: Constraints på klasser, opt out constraints

Teori: used by cross reference

Teori: Skillnad på modal vy vs vanlig

Teori: Initiera vy och Hämta resultat från modal vy

Teori: seekers, ocl-ps, vSeekerResult, sök som kombinerar flera kritererier, sök ger alternativa sök villkor

Teori: Vymodell är mer än Display. DeepClone, transform/DuckType

Teori: Rapport; word, excel, powerpoint, html, xml

Teori: serverside, async,serialiserat

Teori : autforms

Teori: ui first, andra sätt att bygga vymodeller

Teori: debugger

Teori : oclsingleton

Teori: Logga in, authentication , vs authorisation

Teori: accessgroups

Teori: Exponera rest, konsumera rest

Teori: ui override

Teori: style, och style expression

Teori: mvc vs angular

Teori: /debug för att se information

Teori: mdrivenserver , klient synkronisering, slav server, history server

Teori: mdriven framework in VisualStudio , model to code , run towards mdrivenserver

Teori: versioned

Teori: codedress

Teori: Build whole app in Visual studio vs CodeDress+Turnkey

Teori: persistence mapping, child, parent

Teori: reverse engineering

Teori: Filformat, 1 zip eller flera små , diff med GIT och SVN

This page was edited 21 days ago on 02/10/2024. What links here